Akti Zavoda

 • PLAN INTEGRITETA JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS možete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • ODLUKA O PRAVILIMA OBRADE LIČNIH PODATAKA PUTEM VIDEO-NADZORA možete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • PRAVILNIK O RADU,UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA I PLAĆAMA RADNIKA možete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE možete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • STATUT – JU Zavod za medicinu rada KS mozete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • ODLUKU – O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA I USKLAĐIVANJU ORGANIZACIJE I POSLOVANJA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO. Odluku mozete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA mozete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • PLAN PREVENCIJE U CULJU SUZBIJANJA MOBINGA mozete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU mozete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU STRUČNOG USAVRŠAVANJA mozete pogledati i preuzeti “OVDJE”
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA mozete pogledati i preuzeti “OVDJE”