Internistički kabinet

Internistički pregled podrazumijeva kompletan pregled prilikom kojeg ljekar specijalista interne medicine kroz  razgovor s pacijentom uzima detaljne podatke koji uključuju ranije bolesti, bolesti u porodici kao i razlog dolaska (anamneza).

Ljekar potom obavi detaljni klinički pregled koji obuhvata inspekciju, palpaciju, perkusiju i auskultaciju.

Ovim putem ljekar će utvrditi kakvo je opće stanje pacijenta, pogledati kožu i vidljive sluznice, laganim pritiscima vrhovima prstiju pregledati limfne čvorove, krvne žile, trbušne organe i poslušati srce i pluća.

Sastavni dio pregleda je i EKG, te mjerenje krvnog pritiska.

Internističkim pregledom analiziraju se stanja i bolesti:

 • bolesti kardiovaskularnog sistema
 • bolesti pluća, hronični bronhitis, astma, akutni bronhitis, upale pluća, upale sinusa
 • šećerna bolest (dijabetes)
 • bolesti žlijezda s unutarašnjim lučenjem (štitnjača, spolne žlijezde, hipofiza)
 • bolesti bubrega i mokraćnih puteva
 • poremećaji cirkulacije u venama i arterijama
 • bolesti prostate
 • internista obavlja preoperativni internistički pregled (s donesenim nalazima) ili preoperativnu obradu za zahvat u općoj anesteziji.
 • obavlja ljekarske preglede u svojstvu specijaliste-konsultanta, za potrebe svih vrsta preventivnih pregleda,
 • vrši konsultativno-specijalističke preglede pacijenta kod kojih postoji sumnja na profesionalno oboljenje, ili je takvo već utvrđeno,
 • učestvuje u lječenju oboljelih i predlaže potrebnu terapiju,
 • obavlja preglede po zahtjevu ordinirajućeg ljekara,
 • vrši interpretaciju nalaza, dobijenih putem funkcionalne dijagnostike.

Kabinet za EKG i funkcionalnu dijagnostiku opremljen je sa sljedećom aparaturom, gdje se na idikaciju ljekara izvode pregledi:

 • EKG-a;
 • 24 satni Holter EKG;
 • 24 satni Holter krvnog pritiska;
 • ergometrija;
 • ergospirometrija;
 • ehokardiografija;
 • pacijent monitor.

Najsavremeniji pristup dijagnostici i liječenju kardioloških bolesti i ostalih bolesti iz domena interne medicine.

Zavod je jedina javno zdravstvena ustanova u Kantonu Sarajevo koja posjeduje Ergospirometar (uređaj za funkcionalnu dijagnostiku kardio respiratornih oboljenja)

 

Ergometrija je dijagnostička metoda na kojoj se postavlja dijagnoza ali i prognoza koronarne bolesti.