Služba fizikalne medicine i rehabilitacije

Fizikalna medicina i rehabilitacija je specijalnost koja pokriva dijagnostiku i liječenje fizičkih i funkcionalnih poremećaja u mišićno-koštanom, nervnom ili kardiovaskularnom sistemu.

 

Služba fizikalne medicine i rehabilitacije je osnovana radi bržeg i kvalitetnijeg oporavka radno sposobne populacije.

 

Usluge koje se pružaju u sklopu službe fizikalne medicine JU Zavoda za medicinu rada KS:

  • Termo terapija – hot pack
  • Krio terapija – krio oblozi i krio masaža
  • Foto terapija – bioptron i IR lampa
  • Elektroterapija – TENS, IFS, DDS, galvanska struja, traber, elektrostimulacija, ruska stimulacija, faradska stimulacija. Sve ove struje se primjenjuju putem pločastih, vakum ili elektroda.
  • Sonoterapija – kontinuirani ultrazvuk, implusni ultrazvuk, površinski ultrazvuk, dubinski ultrazvuk, subakvalni ultrazvuk
  • Magneto terapija – primjena putem velikog, malog i pločastog solenoida
  • Denzitometrija – mjerenje gustine kostiju
  • DTK – aparat za trakciju i dekompresiju lumbalnog i cervikalnog djela kičme.
  • Kineziterapija – koja se provodi individualno provođenjem statičkih, dinamičkih i aktivnopotpomognutih vježbi.

Ciljevi fizikalne medicine je povećati neovisnost pacijenata u aktivnostima svakodnevnog života.