Ordinacije medicine rada/ambulante

Medicina rada je grana medicinske djelatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalima utjecajem okolnih faktora (npr. razne hemikalije, buka, vibracije, elektromegnetska zračenja, itd.) kojima je osoba profesionalno (svakodnevnim radom) izložena.

Doktori specijalisti medicine rada su također osposobljeni za preventivne preglede djelatnika kao i za dijagnostičke postupke profesionalnih bolesti.

Osnovna svrha ovih ordinacija je da se radno sposobnoj populaciji omogući brza I kvalitetna medicinska usluga, radi skraćivanja odsustva sa posla.


 • Služba medicine rada primarnog nivoa vrši preglede i liječenje bolesnih i povrijeđenih radnika.
 • Vrši ocjenu radne sposobnosti, odnosno privremene nesposobnosti za rad.
 • Daje mišljenje kod promjene radnog mjesta.
 • Upućuje na ocjenu radne sposobnosti, uz odgovarajuću medicinsku obradu pacijenta.
 • Obilazi radna mjesta, radi upoznavanja uslova radne sredine.
 • Vrši zdravstveno prosvjećivanje radinka.
 • Sastavlja izvještaje i analize za potrebe Zavoda i menadžmenta kompanija koje koriste naše usluge.


Naše ordinacije medicine rada su:

 • Ambulanta Novi Grad
 • Ambulanta Rad
 • Ambulanta Elektroprivreda
 • Ambulanta Vrazova
 • Ambulanta Centralna banka
 • Ambulanta Bosnalijek
 • Ambulanta Vogošća

Naše prostorije

Specijalistički tim u službi medicine rada brine za zaštitu zdravlja radnika na radu, za promociju zdravlja, za dobrobit i radnu spsobnost, kao i za prevenciju bolesti i povreda.