Psiholog

Psiholog u medicini rada obavlja dijagnostičku procjenu sposobnosti osobina ličnosti kandidata kao neophodnih uslova za rad ili aktivnosti (indikacija) ili zabrana, ograničenja, prepreka za obavljanje konkretnih poslova i aktivnosti prema konkretnom radnom riziku (kontraindikacija). U sklopu periodičnih pregleda prati eventualne promjene u psihičkom stanju radnika, a sve je veća intencija i preventivnog djelovanja. Psiholog provodi posao sukladno odredbama pravilnika koji regulišu sadržaj tih pregleda, i kriterije pregleda za pojedine ocjene sposobnosti. Također, psiholog u medicini rada obavlja individualne procjene psihološkog stanja radnika upućenih od strane doktora medicine, specijalista medicine rada, ljekarske komisije i specijaliste neuropsihijatra.


Psihologijski postupak u medicini rada sastoji se od :


  • Ispitivanja osobina ličnosti (anksioznost, agresivnost, emocionalna stabilnost)
  • Ispitivanja kognitivnih sposobnosti (inteligencija)
  • Ispitivanje psihomotornih i senzomotornih sposobnosti
  • Intervjua (specifičan razgovor i neverbalna komunikacija).


Kognitivne sposobnosti i osobine ličnosti ispituju se primjenom psihologijskih testova i upitnika. Psihodijagnostika obuhvaća mjerenje i procjenjivanje psihičkih karakteristika neke osobe primjenom psihologijskih metoda, tehnika mjernih instrumenata. Psiholog ispituje i daje procjenu ima li kandidat opće ili specifične sposobnosti i osobine ličnosti potrebne za sigurno obavljanje posla. Taj postupak donošenja ocjene ide kroz integraciju podataka dobivenih intervjuom i primjenom testova. Psiholog piše nalaz i mišljenje, odnosno donosi ocjenu radne spobnosti vezane za psihičko stanje u skladu sa propisanim pravilnicima i zakonima u medicini rada. Dalje ide upoznavanje doktora medicine rada sa rezultatima procjene te po potrebi timsko zaključivanje. Također, psiholog obavlja grupna psihološka testiranja poput testiranja uposlenika Ministarstva odbrane, Ministarstva sigurnosti i slično.


Posao psihologa se ponavlja na sistematskim i periodičnim pregledima naročito za mjesta sa posebnim uslovima rada kao npr.: vozači profesionalci, vatrogasci, osobe koje trebaju produženje dozvole za nošenje i držanje oružja i kod visokozahtjevnih poslova koji traže specifične sposobnosti za usvajanje posebnih znanja i vještina.


Psihološki testovi su od velike, često i presudne važnosti (ne i obavezujuće) za doktora specijalistu medicine rada u donošenju zaključne ocjene o radnoj sposobnosti.


Poslovni psiholog


Poslovni psiholog-konsultant bavi se odnosom čovjeka prema radu i pokušava pronaći način što boljeg prilagođavanja radnika istome, unapređenjem metode odabira i osposobljavanja radnika za razne poslove.       


Razvija metode radne uspješnosti, istražuje uzroke umora, kao i nesreća na radu i spriječavanje istih koristeći bateriju testova. Analizira radna mjesta adekvatnom analizom, kriterijumima i pokazateljima za  procjenu profesionalnog rizika.

Ne popravljati problem, popraviti svoj način razmišljanja.