Biohemijsko-hematološki laboratorij

Biohemijsko-hematološki laboratorij provodi stručnu djelatnost iz područja medicinske biohemije i laboratorijske medicine, pružanjem laboratorijskih usluga, analizama biološkog materijala (krvi, seruma, urina).  

 

Te analize obuhvataju specijalističke i opće medicinsko – biohemijske pretrage, koje se koriste prvenstveno u postavljanju dijagnoze, procesu praćenja toka bolesti, prognoze bolesti, kao i praćenja efikasnosti primenjene terapije.          

 

Sve analize se provode u skladu s principima dobre laboratorijske prakse, uz svakodnevnu kontrolu kvalitete rada cjelokupnog laboratorijskog procesa.
Analize vrši stručno laboratorijsko osoblje, uz pomoć savremene tehnologije na modernim analizatorima da bi se zadovoljili svi zahtjevi dobre laboratorijske prakse.

 

Vanjska kontrola kvalitete rada – provodi se učestvovanjem laboratorije u programima vanjske procjene kvalitete rada na državnom i međunarodnom nivou:

  • Udruženje medicinskih biohemičara BiH
  • RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme)

 

Oblasti laboratorijske dijagnostike koje pokriva naša laboratorija je: Biohemija, hematologija, koagulacija, pretrage urina, funkcionalni testovi, hormoni, određivanje tumor markera.

BIOHEMIJA

Glukoza,
Urea,
Kreatinin,
Urati,
Holesterol ukupni,
Trigliceridi,
HDL-holesterol,
LDL-holesterol,
Željezo,
Ukupni bilirubin,
AST,
ALT,
GGT,
ALP,
CK-MB,
CK,
LDH,
CRP,
Kalij,
Natrij,
Kalcij,
Hloridi

HEMATOLOGIJA

KKS - kompletna krvna slika
SE - brzina sedimentacije eritrocita

KOAGULACIJA

Vrijeme krvarenja
Vrijeme koagulacije
INR
APTT
D-dimer
Fibrinogen

PRETRAGE URINA

Kompletna pretraga urina
Test traka
Sediment urina

FUNKCIONALNI TESTOVI

O-GTT - opterećenje sa glukozom
Guk p.p.-glukoza u krvi 2 sata nakon doručka

HORMONI

TSH, T3, fT3, T4, fT4,

TUMOR MARKERI

PSA, fPSA, Ratio PSA

OSTALE PRETRAGE

Vitamin D,Covid IgM, Covid IgG

Kvalitetnom laboratorijskom dijagnostikom, do prevencije i očuvanja zdravlja.