Misija i vizija

Misija Zavoda

Misija JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo je zaštita zdravlja radno aktivnog stanovništva, prvenstveno na preventivnom nivou zdravstvene zaštite a i dijelom na kurativnom nivou, te poslovima očuvanja i unapređenja zdravlja radnika, njihove radne sposobnosti i stvaranja sigurne radne sredine.

 

Zavod je krovna institucija medicine rada koja koordinira i stručno nadzire sve zdravstvene ustanove koje provode specifičnu zdravstveneu zaštitu radnika u Kantonu Sarajevo, te sarađuje sa ostalim zdravstvenim ustanovama na području Bosne i Hercegovine.

Vizija Zavoda

Postati lider u Bosni i Hercegovini  i referentno ime u pružanju kvalitetne prepoznatljive specifične zdravstvene zaštite radno aktivnog stanovništva, biti vodeća ustanova za procjenu rizika na radnom mjestu, suzbijanju i otkrivanju profesionalnih bolesti upotrebom najsavremenijih dostignuća kroz multidisciplinaran pristup zdravstvenih profesionalaca Zavoda.

 

Želimo izgraditi ambijent u kojem će se podsticati profesionalni razvoj svih uposlenika, njegovati izvrsnost u radu, timski rad i ljudskost u odnosima.

Kontinuirano razvijati sistem kontrole kvaliteta i sigurnosti i sistem upravljanja rizikom.