Kako podnjeti prigovor ili pohvalu?

Poštovani pacijeni!

JU Zavod za medicinu rada KS je uspostavio sistem za prijem prigovora i pohvala od strane pacijenata, njihovo  ispitivanje i razmatranje. Po prigovorima i žalbama se donose konkretne mjere i preduzimaju određene  aktivnosti za poboljšanje zadovoljstva korisnika i kvaliteta usluga.

Korisnici usluga Zavoda koji su nezadovoljni pruženim uslugama imaju pravo dati pismeni prigovor, kao i pohvalu ,putem pošte, e-maila ili putem obrasca OB-09.

Prigovori i pohvale se odnose na način prijema, pružanje informacija i kvalitet pružene usluge u Zavodu, kao i na odnos zaposlenog osoblja u toku boravka korisnika usluga u prostorijama Zavoda za medicine rada KS.

U kratkim crtama o načinima žalbe:

  1. USMENA ŽALBA– molimo da svako Vaše nezadovoljstvo pokušate riješiti usmenim putem kroz razgovor sa uposlenicima ili odgovornim osobama(glavna i odgovorna sestra, direktor) JU zavoda za medicine rada KS. U suprotnom radnik je dužan korisniku pružiti informaciju  o načinu i postupku podnošenja prigovora na nivou Zavoda za medicine rada KS.
  1. ZVANIČNI PRIGOVOR– Ukoliko se ne može naći prihvatljivo rješenje, podnosilac prigovora se upućuje na podnošenje pismenog prigovora, koji se podnosi Komisiji za prigovore na protokol Zavoda ili ubaciti u za to predviđena sandučad postavljena na vidnim mjestima Zavoda za medicine rada KS, na propisanom obrascu (OB – 09). Obrasci su istaknuti na vidnim mjestima pored sandučića ili obrazac preuzmite OVDJE.
    Uputstvo za popunjavanje obrasca za prigovor / pohvalu. OVDJE
  2. PISANJEM ŽALBE PUTEM E-MAILA- Ako se pohvale i prigovori u pismenoj formi podnesu direktoru Zavoda, direktor nakon razmatranja iste proslijeđuje Komisiji za prigovore pacijenata. OVDJE

Detaljnije o tome kako se prigovor rješava OVDJE