KONTAKT

Lokaliteti JU Zavod za medicinu rada KS

 

Prvostepena ljekarska komisija
Adresa: Bulevar Meše Selimovića 2, Telefon: 033 720-184

Ambulanta Rad
Adresa:  Paromlinska 57, Telefon: + 387 33 61 47 66

Ambulanta Elektroprivreda
Adresa:  Vilsonovo šetalište 15, Telefon: +387 33 75 19 81- Ljekar, +387 33 75 19 80 – sestra

Ambulanta Vrazova
Adresa:  Vrazova 11/4, Telefon: +387 33 21 39 87

Ambulanta Centralna banka
Adresa:  Maršala Tita 25, Telefon: +387 33 25 35 69 – sestra, +387 33 25 35 68 Ljekar

Ambulanta Bosnalijek
Adresa:  Jukićeva 53, Telefon: +387 33 25 44 12 – sestra, +387 33 56 06 09 Ljekar

Ambulanta Vogošća
Adresa:  Igmanska 52, Telefon +387 33 43 18 68

Centar za kontrolu trovanja
Tel: +387 33 76 26 06,
E-mail: zzmrks_ckt@bih.net.ba

Toksikološka laboratorija sa higijenom radne sredine
Tel: +387 33 76 26 05,
E-mail: zzmr_tox@bih.net.ba