Laboratorij za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine

Laboratorija za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine vrši dvije osnovne vrste ispitivanja:

1. Toksikološka ispitivanja biološkog materijala
2. Ispitivanje profesionalnih fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti u sklopu higijene radne sredine

1. Toksikološka ispitivanja biološkog materijala


Ispitivanje biološkog materijala u toksikološkoj laboratoriji se počelo vršiti još 2005. godine na vrhunskoj analitičkoj opremi uz stručni nadzor osoblja educiranog u referentnim centrima iz oblasti toksikologije.

 

Laboratorija je opremljena najsavremenijom opremom i predstavlja prvu laboratoriju ovog tipa u Bosni i Hercegovini a poseban značaj ima u oblasti sudskog vještačenja.

 

Metode određivanja Vrste uzoraka Instrumentalne metode
Opojne droge, lijekovi i ostala sredstva ovisnosti krv
urin
sadržaj žuči, sadržaj želuca
tkiva (tkivo jetre, tkivo bubrega, srčani mišić, mozak) očna vodica
bris nosa
bris bukalne sluznice
kosa
Gasna hromatografija sa masenim detektorom   (GC-MS)
Etilni alkohol  (C2H5OH) krv, urin Gasna hromatografija sa plameno-jonizirajućim detektorom (HS-GC-FID)
Ugljenmonoksid (CO) Krv Spektrofotometrija
(UV-VIS)

 

2. Higijena radne sredine

 

U sklopu procjene rizika na radnom mjestu odjeljenje higijene radne sredine se bavi ispitivanjem profesionalnih fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti u radnoj sredini.

 

Sva mjerenja se vrše na vrhunskim aparatima namijenjenim upravo za ispitivanje profesionalnih štetnosti.

 
Sva mjerenja i ocjene su popraćene izvještajem i odgovarajućim upotrebnim dozvolama koje izdaje Zavod.

 

Broj rješenja izdanog od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike: UPI 03-30/12-9/21 AG

 

FIZIČKE ŠTETNOSTI

HEMIJSKE ŠTETNOSTI

BIOLOŠKE ŠTETNOSTI

Buka

Prašina

Enterobacteriaceae

Aerobne mezofilne bakterije

Plijesni i kvasci

Vibracije

CO

Osvjetljenost

CO2

Mikroklima

VOC

UV zračenje

H2S

Nejonizirajuće EM zračenje

SO2

Kvalitetnom laboratorijskom dijagnostikom, do prevencije i očuvanja zdravlja