Neuropsihijatar

Veliki broj neuroloških i psihijatrijskih poremećaja zahtjeva integralni neuropsihijatrijski pristup u dijagnostici i liječenju.

 

Usluge neuropsihijatra u JU Zavodu za medicinu rada Kantona Sarajevo:

  • Periodični, sistematski, preventivni, vanredni ljekarski pregledi
  • Pregledi za ljekarska uvjerenja
  • Neurološki pregledi i konsultacije
  • Psihijatrijski pregledi
  • Psihoedukacija pacijenata i pratnje

Mentalno zdravlje nije odredište, već proces.