Medicina rada

Zdravlje, sigurnost, radna sposobnost i dobrobit svakog radnika ključna su pitanja za ukupni društveno ekonomski razvoj svake zemlje. Zdravlje na radu i  zdravo radno  okruženje  predstavljaju najvrijedniju imovinu  pojedinaca, zajednice i države. Specijalistički  tim u  službi medicine rada  brine  za zaštitu  zdravlja radnika na radu, za promociju zdravlja, za dobrobit i radnu spsobnost, kao i za prevenciju bolesti i povreda.

U tom cilju centar za preventivne preglede i profesionalna oboljenja obavlja:

 

 • Preventivne zdravstvene preglede
  • Prethodni zdravstveni pregledi (opšti zdravstveni pregled prije zaposlenja)
  • Sistematski zdravstveni pregledi
  • Periodični zdravstveni pregledi (zdravstveni pregledi zaposlenika koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada)
  • Kontrolni i vandredni zdravstveni pregledi
  • Zdravstveni pregledi kod povratka na posao nakon dužeg odsustvovanja sa posla zbog bolesti, povrede, prof. oboljenja ili drugog razloga odsustvovanja sa posla
  • Kao licencirana ustanova JU ZZMRKS obavlja zdravstvene preglede (prvi i ponovni) lica koja rade u zoni jonizirajućeg zračenja
  • Zdravstveni pregledi nakon prestanka radne aktivnosti zaposlenih u zoni jonizirajućeg zračenja (zakonski regulisani)
  • Ljekraski pregledi za pripadnike OS BiH (Prijem u profesionalnu vojnu službu-kadeti, PVL i civilna lica u službi u OS)*
  • Poslovi na procjeni rizika radnih mjesta
 • Preglede za ljekarska uvjerenja
  • Ljekarsko uvjerenje za posao u javnom i  privatnom sektoru
  • Ljekarsko uvjerenje za boravak i rad u BiH
  • Ljekarsko uvjerenje za boravak i rad u inostranstvu
  • Ljekarsko uvjerenje za studiranje u zemlji i inostranstvu, upis na studij
  • Ljekarsko uvjerenje za ostvarivanje prava iz oblasti PIO/MIO- dobrovoljno penziono i zdravstveno osiguranje
  • Ljekarsko uvjerenje za vozače A,B,C,D,E kategorije i instruktore vožnje
  • Ljekarsko uvjerenje za sticanje certifika za poslove zaštite ljudi i imovine-ovlaštena ustanova
  • Ljekarsko uvjerenje za periodični pregled lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i
  • Ljekarsko uvjerenje za potrebe suda
  • Ljekarsko uvjerenje za usvajanje djece i starateljstvo nad drugim licima, roditelj –staratelj
  • Ljekarsko uvjerenje za boravak i liječenje u terapeutskoj zajednici-Kampus
  • Ljekarsko uvjerenje za nabavku, nošenje i držanje oružja
  • Ljekarsko uvjerenje za poslove zaštite ljudi i imovine
 • Verifikacija i priznavanje profesionalnih oboljenja i oboljenja vezanih za rad
 • Konsultativni pregledi u postupku ocjene za prvostepeni organ vještačenja-POV, (PIO/MIO)
 • Medicinska vještačenja/stručna mišljenja u svhu dodjele jednokratne novčane pomoći oboljelim ili članovima njihovih porodica i savjetodavni pregledi

Specijalistički tim u službi medicine rada brine za zaštitu zdravlja radnika na radu, za promociju zdravlja, za dobrobit i radnu spsobnost, kao i za prevenciju bolesti i povreda.

Od posebnog značaja za JU Zavod za medicinu rada KS je i procjena rizika radnih mjesta.

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (sl.novine FBIH broj 79/21) i Pravilima o procjeni rizika (Sl.novine FBiH broj 23/21) JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo  ovlaštena zdravstvena organizacija koja ima dozvolu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za obavljanje poslova procjene rizika na radnom mjestu i mjestu rada u radnoj okolini.

 

Svaki poslodavac je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu u obavezi da vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i mjesto rada u radnoj okolini.

 

*Funkcinalna dijagnostika je sastavni dio zdravstvenih  pregleda. Uključuje: audiometriju, vestibulometriju, testove za dokazivanje vibracione bolesti, spirometriju, ergometriju, spiroergometriju