Kabinet za oftalmologiju

Oftalmologija se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem očnih stanja i bolesti.Oftalmološki pregled počinje razgovorom sa pacijentom gdje on izlaže svoje tegobe sa vidom (ukoliko ih ima), a ljekar postavlja ciljana pitanja kako bi dobio što više informacija od značaja. 

 

Zatim se prelazi na tzv. fizikalni pregled tokom koga oftalmolog po utvrđenom redoslijedu i uz pomoć oftalmoloških instrumenata i aparata pregleda oko i pomoćne organe.

 

Pregledi i usluge koje se obavljaju:

 

 • Određivanje vida na daljinu (svako oko posebno).
 • Određivanje vida na blizinu (svako oko posebno).
 • Kompjuterska refraktometrija.
 • Korekcija vidne oštrine na daljinu.
 • Presbiopska-korekcija.
 • Određivanje kolornog vida (korištenjem tablica Ishihara s tests).
 • Određivanje stereo vida (po Rodenstocku).
 • Ispitivanje motiliteta (Cover test) i konvergencije.
 • Pregled prednjeg segmenta oka na biomikroskopu (Špalt lampa).
 • Bojenje rožnice fluoresceinom.
 • Vađenje stranog tijela.
 • Tretman uraslih cilija.
 • Liječenje upalnih promjena prednjeg segmenta.
 • Mjerenje očnog pritiska non contakt metodom (AIR pusch).
 • Pregled očnog dna (fundus) direktnom oftalmoskopijom.
 • Liječenje promjena zadnjeg segmenta.
 • Pregled vidnog polja (glaucomski, neurološki i makula program).
 • Kontrolni pregledi i praćenje pacijenata sa hroničnim očnim oboljenjima.
 • Očitavanje refrakcije sa naočala na fokometru.

U tom cilju centar za preventivne preglede i profesionalna oboljenja obavlja:

 

 • Preventivne zdravstvene preglede
  • Prethodni zdravstveni pregledi (opšti zdravstveni pregled prije zaposlenja).
  • Sistematski zdravstveni pregledi.
  • Periodični zdravstveni pregledi (zdravstveni pregledi zaposlenika koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada).
  • Kontrolni i vandredni zdravstveni pregledi.
  • Zdravstveni pregledi kod povratka na posao nakon dužeg odsustvovanja sa posla zbog bolesti, povrede, prof. oboljenja ili drugog razloga odsustvovanja sa posla.
  • Kao licencirana ustanova JU ZZMRKS obavlja zdravstvene preglede (prvi i ponovni) lica koja rade u zoni jonizirajućeg zračenja.
  • Zdravstveni pregledi nakon prestanka radne aktivnosti zaposlenih u zoni jonizirajućeg zračenja (zakonski regulisani).
  • Ljekraski pregledi za pripadnike OS BiH (Prijem u profesionalnu vojnu službu-kadeti, PVL i civilna lica u službi u OS)*.
  • Poslovi na procjeni rizika radnih mjesta.
 • Preglede za ljekarska uvjerenja
  • Ljekarsko uvjerenje za posao u javnom i  privatnom sektoru
  • Ljekarsko uvjerenje za boravak i rad u BiH.
  • Ljekarsko uvjerenje za boravak i rad u inostranstvu.
  • Ljekarsko uvjerenje za studiranje u zemlji i inostranstvu, upis na studij.
  • Ljekarsko uvjerenje za ostvarivanje prava iz oblasti PIO/MIO- dobrovoljno penziono i zdravstveno osiguranje.
  • Ljekarsko uvjerenje za vozače A,B,C,D,E kategorije i instruktore vožnje.
  • Ljekarsko uvjerenje za sticanje certifika za poslove zaštite ljudi i imovine-ovlaštena ustanova.
  • Ljekarsko uvjerenje za periodični pregled lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i
  • Ljekarsko uvjerenje za potrebe suda.
  • Ljekarsko uvjerenje za usvajanje djece i starateljstvo nad drugim licima, roditelj –staratelj.
  • Ljekarsko uvjerenje za boravak i liječenje u terapeutskoj zajednici-Kampus.
  • Ljekarsko uvjerenje za nabavku, nošenje i držanje oružja.
 • Verifikacija i priznavanje profesionalnih oboljenja i oboljenja vezanih za rad.
 • Konsultativni pregledi u postupku ocjene za prvostepeni organ vještačenja-POV, (PIO/MIO).
 • Medicinska vještačenja/stručna mišljenja u svhu dodjele jednokratne novčane pomoći oboljelim ili članovima njihovih porodica i savjetodavni pregledi.

Oftalmološki kabinet koji pruža kompletnu uslugu, poznata je po najvišim standardima tehničke podrške i ljudskog znanja.