LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Specijalista oftalmolog

LISTA KANDIDATA

LISTA KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE PROVODI IZBORNI POSTUPAK : Za poziciju Specijalista Oftalmolog

LISTA KANDIDATA

Pitanja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za poziciju Spec Oftalmolog

PITANJA

POSLOVNIK o radu Komisije za izbor kandidata za radno mjesto: Specijalista oftalmolog 1 (jedan) izvršilac

POSLOVNIK

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1. Specijalista oftalmolog – konsultant u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom – 1 (jedan) izvršilac

JAVNI OGLAS

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poziciju: Ljekar u ordinaciji medicine rada 2 izvršioca

LISTA KANDIDATA

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poziciju: Ljekar specijalista u ordinaciji medicine rada (1 izvršilac)

LISTA KANDIDATA

LISTA KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE PROVODI IZBORNI POSTUPAK,ZA POZICIJU: LJEKAR U ORDINACIJI MEDICINE RADA PRIMARNOG NIVOA 2 IZVRŠIOCA

LISTA KANDIDATA

LISTA KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE PROVODI IZBORNI POSTUPAK, ZA POZICIJU: LJEKAR SPECIJALISTA U ORDINACIJI MEDICINE RADA 1 IZVRŠILAC

LISTA KANDIDATA

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA Za prijem u radni odnos na neodređeno vrjeme, za poziciju: Administrativni referent (1 izvršilac)

LISTA KANDIDATA ADMINISTRATIVNI REFERENT