Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata za radna mjesta: Stručni saradnik za javne nabavke, Administrativni referent, Vozač dostavljač, Medicinska sestra/tehničar

POSLOVNIK O RADU

PITANJA ZA JAVNI OGLAS 1. STRUČNI SARADNIK ZA JAVNE NABAVKE, 2. ADMINISTRATIVNI REFERENT, 3. VOZAC DOSTAVLJAČ, 4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

STRUCNI SARADNIK ZA JN ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR VOZAČ DOSTAVLJAČ MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

JAVNI OGLAS za prijem na neodređeno vrijeme: 1. Stručni saradnik za javne nabavke u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac, 2. Administrativni referent u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac, 3. Vozač/dostavljač u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac, 4. Medicinska sestra/tehničar u ordinaciji u Službi medicine rada primarnog nivoa – 1 (jedan) izvršilac

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (2 IZVRŠIOCA)

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

LISTA KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE PROVODI IZBORNI POSTUPAK : MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR 2 IZVRŠIOCA

LISTA KANDIDATA

POSLOVNIK o radu Komisije za izbor kandidata za radno mjesto: Medicinska sestra/tehničar u ordinaciji ( 2 izvršioca)

POSLOVNIK O RADU

Ispitna pitanja za medicinsku sestru/tehničara u ordinaciji u Službi medicine rada primarnog nivoa

ISPITNA PITANJA

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: Medicinska sestra/tehničar – 2 (dva) izvršioca

JAVNI OGLAS

Lista uspjesnih kandidata ljekar specijalista neuropsihijatar

LISTA USPJESNIH KANDIDATA

Lista kandidata među kojima se provodi izborni postupak : Specijalista neuropsihijatar

LISTA KANDIDATA