JAVNI OGLAS: Medicinska sestra/tehničar u ordinaciji u Službi medicine rada primarnog nivoa  – 3 (tri) izvršioca

JAVNI OGLASza prijem u radni odnos na određeno vrijeme Medicinska sestra/tehničar u ordinaciji u Službi medicine rada primarnog nivoa – 3 (tri) izvršioca