LISTA KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE PROVODI IZBORNI POSTUPAK, ZA POZICIJU: LJEKAR SPECIJALISTA U ORDINACIJI MEDICINE RADA 1 IZVRŠILAC

LISTA KANDIDATA