POSLOVNIK o radu Komisije za izbor kandidata za radno mjesto: Medicinska sestra/tehničar u ordinaciji ( 2 izvršioca)

POSLOVNIK O RADU

Ispitna pitanja za medicinsku sestru/tehničara u ordinaciji u Službi medicine rada primarnog nivoa

ISPITNA PITANJA

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: Medicinska sestra/tehničar – 2 (dva) izvršioca

JAVNI OGLAS