Pitanja za pismeni dio ispita: Ljekar u ordinaciji medicine rada

Pismeni dio pitanja za prijem ljekara u ordinaciji medicine rada možete preuzeti i pogledati OVDJE