Specijalisičke službe

Unutar centra se sprovode specijalističko-konsultativne djelatnosti iz oblasti: medicine rada, interne medicine, neuropsihijatrije-neurologije, neuropsihijatrije-psihijatrije, oftalmologije, otorinolaringologije, radiologije, psihologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, te usluge laboratorijske djelatnosti koja se sastoji:

  • biohemijsko-hematološke laboratorije,
  • laboratorije za toksikološka ispitivanja, kao jedina laboratorija u BiH koja nudi usluge analize biološkog materijala (krvi i urin) na prisustvo različitih hemijskih supstanci (droge, opijati, alkohol, lijekovi, teški metali),
    • Odsijek za higijenu radne sredine koja nudi usluge mjerenja i ocjenjivanja fizičkih štetnosti (buka, vibracije, osvijetljenost), hemijskih štetnosti (koncentracija gasova CO i CO2, koncentraciju prašine), parametara mikroklime (temperatura zraka, temperatura zračenja, brzina strujanja zraka, relativna vlažnost)
    • Centar za kontrolu trovanja čija je osnovna uloga pružanje stručne pomoći u liječenju i prevenciji akutnog i hroničnog trovanja putem 24-satne podrške.
    • Obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu kojima se vrši procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom i izdavanja isprava iz oblasti zaštite na radu.