Poslovnik o radu Komisije za izbor kandidata za radna mjesta: Stručni saradnik za javne nabavke, Administrativni referent, Vozač dostavljač, Medicinska sestra/tehničar

SHARE