Pitanja i literatura iz koje će se polagati pismeni i usmeni dio ispita na poziciji doktora medicine

Listu pitanja možete pogledati i preuzeti “OVDJE

SHARE