Ljekarske komisije

Ljekarske komisije za ocjenu privremene spriječnosti za rad


Prvostepene ljekarske komisije vrše ocjenu privremene spriječenosti za rad, a nakon prethodnih 42 dana bolovanja koje vodi ljekar u ordinaciji porodične medicine. Osim toga, ove komisije vrše i vještačenja iz domena socijalne zaštite.


Prvostepene ljekarske komisije su smještene na dvije lokacije, u DZ Vrazova i DZ Novi Grad. Osiguranici sa područja općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Vogošća, Ilijaš i Ilidža usluge iz ovog domena ostvaruju na PLJK Vrazova, dok osiguranici sa područja općina Novi Grad,Trnovo, Hadzići pripadaju PLJK Novi Grad, ukoliko nemaju karton komisijskog bolovanja otvoren na drugoj PLJK.


Prigovor na ocjenu PLJK osiguranik ili pravno odnosno fizičko lice kod kojeg je osiguranik zaposlen može podnijeti na Drugostepenu ljekarsku komisiju koja je smještena u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS u roku od 48 sati od date ocjene.