LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA Za prijem u radni odnos na odredjeno vrijeme do 12 mjeseci, za pozicije Medicinska sestra (3 izvršioca) i Radnica na održavanju higijene

SHARE