LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 12 mjeseci, za poziciju stručni saradnik za javne nabavke ( 1 izvršilac)

SHARE