JAVNI OGLAS za prijem na neodređeno vrijeme: 1. Stručni saradnik za javne nabavke u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac, 2. Administrativni referent u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac, 3. Vozač/dostavljač u Službi pravnih, kadrovskih i općih poslova – 1 (jedan) izvršilac, 4. Medicinska sestra/tehničar u ordinaciji u Službi medicine rada primarnog nivoa – 1 (jedan) izvršilac

SHARE