U JU Zavod za medicine rada mozete da:

  • dobijete ljekarska uvjerenja za posao sa posebnim uslovima rada
  • dobijete ljekarska uvjerenja za posao bez posebnih uslova rada
  • dobijete ljekarska uvjerenja za vozace svih kategorija
  • dobijete ljekarska uvjerenja za boravak u BiH
  • dobijete ljekarska uvjerenja za odlazak u inostranstvo
  • dobijete ljekarska uvjerenja za rad na poslovima fizicke i tehnicke zastite
  • dobijete ljekarska uvjerenja za drzanje i nosenje oruzja
  • dobijete ljekarska uvjerenja za sud
  • obavite periodicne preglede
  • obavite sistematske preglede