Datum: 20.04.2021.god.-Plan javnih nabavki za 2021.godinu - preuzmite "OVDJE"

Datum: 31.12.2020.god.- Plan javnih nabavki za 2020.godinu (izmjene i dopune III ) - preuzmite "OVDJE"

Datum: 31.12.2020.god. - Plan javnih nabavki za 2020.godinu (izmjene i dopune II ) - preuzmite "OVDJE"

Datum: 28.05.2020.god. - Plan javnih nabavki za 2020. godinu (izmjene i dopune) - preuzmite "OVDJE"

Datum: 29.04.2020.god. - Plan javnih nabavki za 2020. godinu - preuzmite "ovdje"

Datum: 28.11.2019.god. - Plan javnih nabavki za 2019. godinu (izmjene i dopune II), broj: 01-225/19 - preuzmite "ovdje"

Datum: 11.07.2019.god. - Plan javnih nabavki za 2019. godinu (izmjene i dopune), broj: 01-225/19 - preuzmite "ovdje"

Datum: 05.03.2019.god. - Plan javnih nabavki za 2019. godinu, broj: 01-225/19 - preuzmite "ovdje"

Datum: 20.06.2017.god. | Odluka Upravnog odbora o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017 godinu - preuzmite "ovdje"

Datum: 20.06.2017.god. | Plan javnih nabavki za 2017. godinu (NOVI) - preuzmite "ovdje"

Datum: 03.04.2017.god. | Plan javnih nabavki za 2017. godinu - preuzmite "ovdje"

Datum: 03.04.2017.god. | Odluka Upravnog odbora o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017 godinu - preuzmite "ovdje"

Datum: 28.03.2019.god. | JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Zavoda - preuzmite "ovdje"