Datum: 20.06.2017.god. | Odluka Upravnog odbora o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017 godinu - preuzmite "ovdje"

Datum: 20.06.2017.god. | Plan javnih nabavki za 2017. godinu (NOVI) - preuzmite "ovdje"

Datum: 03.04.2017.god. | Plan javnih nabavki za 2017. godinu - preuzmite "ovdje"

Datum: 03.04.2017.god. | Odluka Upravnog odbora o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017 godinu - preuzmite "ovdje"

Datum: 15.03.2019.god. | Plan javnih nabavki za 2019. godinu - preuzmite "ovdje"

Datum: 28.03.2019.god. | JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Zavoda - preuzmite "ovdje"