Listu uspješnih kandidata sa bodovima, za poziciju: Specijalista neuropsihijatar-neurolog-konsultant u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 1(jedan) izvršilac, možete pogledati i preuzeti "OVDJE"