JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno, Ljekar u ordinaciji medicine rada - 2 (dva) izvršioca, Medicinska sestra/tehničar - 1 (jedan) izvršilac


Oblasti iz kojih će se obaviti pismeni i usmeni ispit pred komisijom su:

1. Opšta medicina

2. Opšta medicina sa osvrtom na oblast medicine rada

Literatura:

Vrhovec Interna medicina

Stanković ili Šarić Medicina rada

Udžbenici za medicinsku sestru - tehničara su:

Zdravstvena njega bolesnika

Interne bolesti (za srednju školu)

Urgentna medicina (za srednju školu)

 

Poštovani posjetitelji, klikom na tekst "Preuzmi oglas" možete preuzeti tekst javnog oglasa za prijem u radni odnos na određeno, Ljekar u ordinaciji medicine rada - 2 (dva) izvršioca, Medicinska sestra/tehničar - 1 (jedan) izvršilac u .pdf formatu.


PREUZMI OGLAS