LISTU KANDIDATA MEDJU KOJIMA SE PROVODI IZBORNI POSTUPAK za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poziciju:

Medicinska sestra/tehničar u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 2(dva) izvršioca možete pogledati i preuzeti "OVDJE"