Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za pozicije:

1.) Ljekar u ordinaciji medicine rada u Službi medicine rada primarnog nivoa - 1 (jedan) izvršilac

2.) Medicinska sestra / tehničar u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 3 (tri) izvršioca

3.) Laboratorijski tehničar u Biohemijsko-hematološkoj laboratoriji - 1 (izvršilac)

Listu možete pogledati i preuzeti "OVDJE"