PITANJA za JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos:

1. LJekar u ordinaciji medicine rada u Službi medicine rada primarnog nivoa - 1 (jedan) izvršilac

2. Medicinska sestra/tehničar u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 3 (tri) izvršioca

Prijem u radni odnos na nedoređeno vrijeme, za poziciju:

3. Laboratorijski tehničar u Biohemijsko-hematološkoj laboratoriji - 1 (jedan) izvršilac

PITANJA možete pogledati i preuzeti "OVDJE"