POSLOVNIK o radu Komisije za izbor kandidata za radno mjesto: LJekar u ordinaciji medicine rada u Službi medicine rada primarnog nivoa - 1 (jedan) izvršilac, Medicinska sestra/tehničar u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 3 (tri) izvršioca, na određeno vrijeme do 12 mjeseci i Laboratorijski tehničar u Biohemijsko-hematološkoj laboratoriji - 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

POSLOVNIK možete pogledati i preuzeti "OVDJE"