Javna ustanova Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, na period do 12 (dvanaest) mjeseci, za pozicije:


1. LJekar u ordinaciji medicine rada u Službi medicine rada primarnog nivoa - 1 (jedan) izvršilac

2. Medicinska sestra/tehničar u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 3 (tri) izvršioca

Prijem u radni odnos na nedoređeno vrijeme, za poziciju:

3. Laboratorijski tehničar u Biohemijsko-hematološkoj laboratoriji - 1 (jedan) izvršilac

JAVNI OGLAS možete pogledati i preuzeti "OVDJE"