LISTU USPJESNIH KANDIDATA Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poziciju : 

Specijalista neuropsihijatar-neurolog-konsultant u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom možete pogledati i preuzeti "OVDJE"