JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1.) LJekar u ordinaciji medicine rada u Službi medicine rada primarnog nivoa - 1 (jedan) izvršilac

2.) Medicinska sestra/tehničar u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 3 (tri) izvršioca

JAVNI OGLAS možete preuzeti "OVDJE"