Javna ustanova Zavod za medicinu rada KS, raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za poziciju:

1. Specijalista neuropsihijatar-neurolog-konsultant u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom

-1 (jedan) izvršilac, na period od 12 (dvanaest) mjeseci.

Oglas mozete preuzeti "OVDJE"