POSLOVNIK o radu komisije za izbor kandidata za radna mjesta :


1. Specijalista radiologije u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 1 (jedan) izvršilac 


2. Poslovni psiholog-konsultant u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 1 (jedan) izvršilac

Poslovnik o radu komisije mozete preuzeti "OVDJE"