Javna ustanova Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo,  raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za pozicije:

1. Specijalista radiologije u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 1 (jedan) izvršilac

2. Poslovni psiholog-konsultant u Specijalističkoj službi sa dijagnostikom - 1 (jedan) izvršilac

Javni oglas mozete preuzeti : "OVDJE"