Javna ustanova Zavod za medicinu rada KS, raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za poziciju:

1. Ljekar u prvostepenom vijeću - 2 (dva) izvršioca i to: specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i specijalista porodične medicine


2. Specijalista medicine rada - 1 (jedan) izvršilac 

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za poziciju:

3. Radnica na održavanju higijene - 1 (jedan) izvršilac, na period do 6 (šest) mjeseci

Javni oglas možete preuzeti "OVDJE"