Obavještavamo korisnike da od 25.03.2020 naše ambulante  rade od 08:00h do 22:00h

Dezurni telefoni od 08:00h do 22:00h

Lokalitet Novi Grad Otoka   033/ 720-184
Lokalitet Centar Vrazova     033/ 213-987
Lokalitet Vogošća  DZ         033/ 431-868