Djelatnost službe su poslovi knjigovodstva, računovodstva, obračuna plaća,

fakturisanja pruženih zdravstvenih usluga, izrada internih izvještaja, izrada

polugodišnjih i završnih računa, izrada finansijskog plana, internet bankarstvo i ostali

poslovi sa bankama, izrada izvještaja za Upravni i nadzorni odbor, učestvovanje u

izradi Plana JN.

Radno vrijeme službe je od 07h i 30min do 15h i 30 min, osim subote i nedjelje.

Služba za ekonomsko-finansijske poslove broji 4 zaposlenika.

1.   Senada Hodžić, dipl.oec , certificirani računovođa,

2.   Meisa Botonjić – Hido, dipl.oec, konter-bilansista,

3.  Manuela  Granilo, referent ulazno-izlazne dokumentacije,

4.   Damir Resić- Džanbegović, referent obračuna plaća-blagajnik.