- Služba medicine rada primarnog nivoa vrši preglede i liječenje bolesnih i povrijeđenih radnika.

- Vrši ocjenu radne sposobnosti, odnosno privremene nesposobnosti za rad.

- Daje mišljenje kod promjene radnog mjesta.

- Upućuje na ocjenu radne sposobnosti, uz odgovarajuću medicinsku obradu pacijenta.

- Obilazi radna mjesta, radi upoznavanja uslova radne sredine.

- Vrši zdravstveno prosvjećivanje radinka.

- Sastavlja izvještaje i analize za potrebe Zavoda i menadžmenta kompanija koje koriste naše usluge.


Osnovna svrha ovih ordinacija je da se radno sposobnoj populaciji omogući brza i kvalitetna medicinska usluga, radi skraćivanja odsustva sa posla.