Prvostepene ljekarske komisije vrše ocjenu privremene spriječenosti za rad, a nakon prethodnih 42 dana bolovanja koje vodi ljekar u ordinaciji porodične medicine. Osim toga, ove komisije vrše i vještačenja iz domena socijalne zaštite.
Prvostepene ljekarske komisije su smještene na dvije lokacije, u DZ Vrazova i DZ Otoka. Osiguranici sa podrucja općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Vogošća, Ilijaš i Ilidža usluge iz ovog domena ostvaruju na PLJK Vrazova, dok osiguranici sa podrucja općina Novi Grad,Trnovo, Hadzići pripadaju PLJK Otoka ukoliko nemaju karton komisijskog bolovanja otvoren na drugoj PLJK.
Prigovor na ocjenu PLJK osiguranik ili pravno odnosno fizičko lice kod kojeg je osiguranik zaposlen moze podnijeti na Drugostepenu ljekarsku komisiju koja je smještena u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS u roku od 48 sati od date ocjene.
Radno vrijeme komisije je ponedeljak - petak od 08:00h do 16:00h