Vrše ocjenu spriječnosti za rad, nakon prethodnog bolovanja u trajanju od 42 dana, te medicinska vještačenja, iz domena socijalne zaštite.