• Ordinacija medicine rada
  • Kabinet za internu medicinu
  • Kabinet za otorinolaringologiju
  • Kabinet za audiovestibulometriju
  • Kabinet za neuropsihijatriju
  • Oftomološki kabinet
  • Kabinet radiološke i ultrazvučne dijagnostike