• Ordinacija medicine rada
 • Kabinet za internu medicinu
 • Kabinet za otorinolaringologiju
 • Kabinet za audiovestibulometriju
 • Kabinet za neuropsihijatriju
 • Oftomološki kabinet
 • Kabinet radiološke i ultrazvučne dijagnostike


Radiološka služba  JU Zavoda za medicinu rada  Sarajevo, organizovana je u segmentu klasične rendgen dijagnostike, kao  i u segmentu ultrazvučne dijagnostike.  Pretrage za klasičnu rendgensku dijagnostiku se obavljaju na digitalnom univerzalnom RTG aparatu Siemens.


Pružamo sljedeće usluge standardnih radioloških pretraga: 

 • radiološka dijagnostika koštanog sistema,
 • radiološka dijagnostika toraksa i torokalnih organa,
 • radiološka dijagnostika kičme,
 • nativni snimci abdomena i urotrakta

Ultrazvučna dijagnostika  se obavlja na aparatu Mindray DC- 70, a obavljaju se sljedeći pregledi:  

 • Ultrazvuk štitnjače
 • Ultrazvuk vrata
 • Ultrazvuk abdomena (jetra,žučna kesa,žučni vodovi,pankreas,slezena,bubrezi,nadbubrezi)
 • Ultrazvuk male zdjelice (mokraćni mjehur,prostata,uterus,adnexi)
 • Ultrazvuk testisa.