Po vrsti, složenosti i metodologiji rada, ova radna jedinica, prestavlja ukus savremene medicine rada.